«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Լուրեր

Ներգանգային գերճնշում՝ ինտրակրանիալ հիպերտենզիա. նյարդավիրաբույժ Աղասի Կոչկանյան

Ներգանգային գերճնշում՝ ինտրակրանիալ հիպերտենզիա. նյարդավիրաբույժ Աղասի Կոչկանյան

Ի՞նչ պատճառներ ունի ներգանգային գերճնշումը
Ներգանգային գերճնշումը /ՆԳԳ/ որպես համախտանիշ հանդիպում է շատ հիվանդությունների և պաթոլոգիական վիճակների ժամանակ: Այն արտահայտվում է գանգուղեղային վնասվածքների սուր շրջանում, նաև՝ որպես մնացորդային երևույթ, ցանկացած ներգանգային ծավալային գոյացությունների ժամանակ /ներգանգային հեմատոմա, ուռուցք, թարախակույտ, զարկերակա-երակային մալֆորմացիաներ, գլխուղեղի արյան սուր շրջանառության հետևանքներ, նեյրոինֆեկցիաներ, մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ, բազալ արախնոիդիտ/ և այլն:

 

Որոշ պաթոլոգիաների դեպքում կարող է զարգանալ հիդրոցեֆալիա, որը նույնպես առաջացնում է ՆԳԳ:

 

Հիդրոցեֆալիան գլխուղեղի փորոքային համակարգում հավելյալ գանգուղեղային հեղուկի կուտակում է: Պատճառները տարբեր են, բայց բուժառուի կլինիկական վիճակը և հիվանդության ընթացքը կարող էն լինել բավականին ծանր: Եթե ժամանակին այն չի ախտորոշվում և մասնագիտացված օգնություն չի կազմակերպվում, հնարավոր են ոչ բարենպաստ ելքեր:

 

ՆԳԳ-ի տեսակները և ընթացքը
ՆԳԳ-ի դասակարգումից կարելի է առանձնացնել հետևյալ ձևերը՝ սուր, քրոնիկ, բարորակ:

 

Բարորակ ընթացող հիպերտենզիայի ժամանակ առկա է ՆԳ բարձր ճնշում, սակայն չկան կլինիկական վառ արտահայտումներ և շատ անգամ չի պահանջվում որևէ միջամտություն: Հաճախ այն զարգանում է, երբ ուղեղը հավասարակշռում (կոմպենսացնում) է իր՝ շրջակա հյուսվածքի վրա ազդող ճնշումը: Այսինքն, ճնշումը կտրուկ չի բարձրանում, և չի առաջանում նրան բնորոշ կլինիկական արտահայտումը:

 

Մյուս դեպքերում՝ հիդրոցեֆալիայի և ՆԳԳ հետևանքով առաջացած կլինիկական պատկերը կազմվում է սկզբում ընդհանուր ուղեղային երևույթներից՝ գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, փսխում, կոորդինացիայի, հավասարակշռության խանգարում, գիտակցության խանգարում, մենինգեալ համախտանիշ, նաև բարձր ԶԳ: Եթե վիճակը չկարգավորվի՝ աստիճանաբար կամ բավականին արագ, կարող են զարգանալ ընդհանուր վիճակի վատացում մինչև կոմա, ուղեղի լուրջ փոփոխություններ՝ երբեմն՝ անվերադարձ:

 

Ն/Գ ճնշման բարձրացման հետևանքով կարող են լինել ծանր բարդություններ:

 

Ախտորոշումը
Տարբերակում են ՆԳԳ չափման ուղղակի և ոչ ուղղակի մեթոդներ: Վերջիններիս շարքում կիրառվում են ակնահատակի հետազոտություն, նեյրոսոնոգրաֆիա, ռենտգեն, ԿՏ, ՄՌՏ: Բոլոր հարակլինիկական մեթոդներն օգնում են ախտորոշման հարցում: Գոյություն ունի Ն/Գ ճնշման բացարձակ չափման եղանակ, որը համապատասխան ցերեբրալ ընդունիչ /դատչիկ/ է, որը տեղադրվում է ներգանգային շաղափային անցքի միջոցով: Վերջինս ճշգրիտ չափում է ներգանգային ճնշումը:

 

Հետազոտությունը կարող է իրականացվել երկարատև /օրեր/ մոնիտորինգի ձևով:

 

Լյումբալ պունկցիայի միջոցով ևս կարելի է բավական ճշգրտությամբ որոշել Ն/Գ ճնշումը, որը սովորաբար նորմայում կազմում է մոտավորապես 70-130 մմ. ջրի սյուն:

 

Բուժական մոտեցումները
Ն/Գ հիպերտենզիայի էթիոլոգիայից և տեսակից կախված՝ կիրառվում են բուժման և՛ կոնսերվատիվ, և՛ վիրահատական միջոցառումներ: Արդյունավետ դեղորայքային բուժման արդյունքում շատ դեպքերում հնարավոր է կարգավորել վիճակը: Բայց երբեմն լինում են դեպքեր, երբ անհրաժեշտ է լինում վիրահատական միջամտություն, օրինակ, սուր հիդրոցեֆալիայի զարգացման ժամանակ:

 

Վիրահատական տեխնիկաների մեծամասնությունը կարելի է համարել պալիատիվ, այսինքն, ժամանակավոր օգնող՝ մինչև հիմնական պատճառի կարգավորումը: Շատ դեպքերում ներգանգային գերճնշումը պահանջում է և՛ երկարատև հետազոտություն, և՛ զուգահեռ՝ երկարատև բուժման այլ մարտավարություն: Երբեմն, պարզապես հնարավոր չէ պատճառ հանդիսացող պաթոլոգիական գործընթացն արմատական բուժման ենթարկել: Այդ ժամանակ կիրառվում է փորոքային պունկցիա /վենտրիկուլոպունկցիա/՝ ավելորդ հեղուկի մեխանիկական հեռացում:

 

Ինչպե՞ս է իրականացվում փորոքային պունկցիան
Վենտրիկուլոպունկցիան նաև համարվում է առաջին քայլ շունտավորող վիրահատությունների դեպքում, երբ դրենաժն անհրաժեշտ է կիրառել երկար ժամանակ: Ֆրեզային /շաղափային/ անցքի միջոցով մասնագիտացված դրենաժը /շունտը/ մի ծայրով տեղադրվում է գլխուղեղի կողմնային փորոքում, մյուս ծայրով ենթամաշկային տարածությամբ հաղորդակցվում է որևէ բնական խոռոչի՝ հիմնականում որովայնի խոռոչի հետ: Ստեղծվում է փակ համակարգ, որը չի հաղորդակցվում արտաքին միջավայրի հետ: Այդ համակարգը կարող է գործել երկարատև կամ մշտական՝ կատարելով իր գործառույթը՝ լավացնելով բուժառուի առողջական վիճակը և կյանքի որակը:

12.12.2022