«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Մասնագետների համար

Ռինուսինուսիտներ Ռինուսինուսիտներ Համաձայն 1960-1970 թթ. Messerklinger – ի քթի լատերալ պատի էնդոսկոպիկ հետազոտման համակարգային մեթոդի ,որի արդյունքում մշակվեց կլինիկական կարևոր փորձ։ Այն , որ չնայած հարքթային մեծ խոռոչների` ֆրոնտալ, հայմորյան, ախտահարումն ունի առաջնային բնույթ, պատճառները ամբողջովին պայմանավորված են քթի լատերալ պատի նեղ ճեղքերով, լորձաթաղանթային ծալքերով` օստեոմիատալ համակարգով ։ Ըստ էմբրիոգենեզի, ֆրոնտալ և...
Վեստիբուլյար ապարատի վիճակր քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի տարբեր շրջաններում Վեստիբուլյար ապարատի վիճակր քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի տարբեր շրջաններում Միջին ականջի քրոնիկ հիվանդությունների շարքին է պատկանում քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտր, որր հայտնի է նաև գրականության մեջ որպես «էքսուդատիվ օտիտ», «մուկոզ օտիտ», «glue ear»: Հիվանդությանը բնորոշ է հետևյալը՝ մածուցիկ...
Վեստիբուլյար խանգարումների հետազոտումը քրոնիկական միջին սեկրետոր օտիտի տարբեր շրջաններով հիվանդ երեխաների մոտ Վեստիբուլյար խանգարումների հետազոտումը քրոնիկական միջին սեկրետոր օտիտի տարբեր շրջաններով հիվանդ երեխաների մոտ Քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտը հանդիսանում է մանկական տարիքի ամենահաճախակի հիվանդություններից մեկր: Հետազոտումների ընթացքում բացահայտվեց նաև, որ այս հիվանդությունը ոչ հազվադեպ ուղեկցվում է տարբեր...
Տեղային հակաբիոտիկների կիրառումը ռինոսինուսիտների բուժման ժամանակ Տեղային հակաբիոտիկների կիրառումը ռինոսինուսիտների բուժման ժամանակ Ժամանակակից քիթ-կոկորդ-ականջաբանության մեջ կարևոր է հանգուցային դեր ունեն քթի ե հարակից խոռոչների ախտաբանության ե բուժման հարցերր: Առաջին հերթին դա պայմանավորված է նրանով, որ մարդկության...
Թաքնված ընթացք ունեցող ռինոսինուսիտների ախտորոշման հրատապ խնդիրները Թաքնված ընթացք ունեցող ռինոսինուսիտների ախտորոշման հրատապ խնդիրները Քթի հարակից խոռոչների բորբոքային հիվան­դությունների վիրահատական մեթոդների կատարելա­գործումը և նրանց կանխարգելումը ժամանակակից ռինոլոգիայի հրատապ խնդիրներից է: Օրգանիզմի ինչպես նաև վիրահատված...
Խեմոդեկտոմաների բուժման մեր փորձը Խեմոդեկտոմաների բուժման մեր փորձը Պարանոցի արտաօրգանային նեյրոէկտոդերմալ ծագման ուռուցքների շարքին են դասվում քնային գլոմուսի(կարոտիդային) և թափառող նյարդի խեմոդեկտոմաները: Փափուկ հյուսվածքային ծագման ուռուցքների դասակարգման...
Քթի ծայրային արատի վերականգնում պարամեդիալ ճակատային լաթով Քթի ծայրային արատի վերականգնում պարամեդիալ ճակատային լաթով Մարդկության պատմության ամբողջ ընթացքում,արտաքին տեսքի պատկերացումների մեջ,քիթը զբաղեցնում է,կարելի է ասել,առաջտար տեղ:Այդ պատճառով ամենահեշտ միջոցը այլանդակել մարդու տեսքը`նրան քթից զրկելն է: Հին աշխարհում...
Վեստիբուլյար ապարատի վիճակը քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի տարբեր շրջաններում Վեստիբուլյար ապարատի վիճակը քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի տարբեր շրջաններում Միջին ականջի քրոնիկ հիվանդությունների շարքին է պատկանում քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտը, որը հայտնի է նաև գրականության մեջ որպես «էքսուդատիվ օտիտ», «մուկոզ օտիտ», «glue ear»: Հիվանդությանր բնորոշ է հետևյալը...