«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Մասնագետների համար

Գլխուղեղի սուր սուբդուրալ էմպիեմաների կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և շտապ բուժման ցուցումները Գլխուղեղի սուր սուբդուրալ էմպիեմաների կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և շտապ բուժման ցուցումները Գլխուղեղի էմպիեմաները համարվում են գլխուղեղի թարախաօջախային ախտահարումների համեմատաբար հազվադեպ հանդիպող ձևերից, սակայն նրանց բնորոշ է առավել սուր սկիզբը, առաջընթաց զարգացումը, բարձր մահացությունը...
Հիպերտենզիվ բնույթի ներուղեղային հեմատոմաների դիֆերենցված բուժման ցուցումների հարցի շուրջ Հիպերտենզիվ բնույթի ներուղեղային հեմատոմաների դիֆերենցված բուժման ցուցումների հարցի շուրջ Արտերիալ հիպերտենզիայով պայմանավորված ներուղեղային արյունազեղումները համարվում են գլխուղեղի առավել տարածված և ծանր ախտա­հա­րումներից մեկը...
Գանգուղեղային վնասվածքների սուր փուլի համակարգչային շերտագրման դինամիկ հսկողությունը և բուժման ռազմավարությունը` հետազոտության արդյունքներից ելնելով Գանգուղեղային վնասվածքների սուր փուլի համակարգչային շերտագրման դինամիկ հսկողությունը և բուժման ռազմավարությունը` հետազոտության արդյունքներից ելնելով Գանգուղեղային վնասվածքները ժամանակակից նյարդավիրաբուժության ամենաարդի հիմնահար­ցե­րից մեկն են: Հայտնի հետազոտական եղանակներն օգնում են ախտորոշումը ճշտելուն...