«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Պացիենտների համար

Լսողության վատացում

Լսողության վատացում

Ծանրալսություն համարվում է լսողության միակողմանի կամ երկկողմանի կայուն իջեցումը: Խնդիրը կարող է լինել լսողական համակարգի տարբեր շրջանների ախտահարումը (արտաքին ականջից մինչև գլխուղեղի լսողական անալիզատոր):

Պատճառները

Դրանք կարող են լինել տարբեր վնասակար ազդեցությունները՝ կյանքի տարբեր շրջաններում.

Նախածննդյան շրջան.

 • գենետիկ գործոն․ ներառում է և՛ բնածին, և՛ ձեռքբերովի պատճառները
 • ներարգանդային վարակներ. կարմրախտ, ցիտոմեգալովիրուս


Պերինատալ շրջան.

 • ասֆեքսիա՝ ծննդաբերության ժամանակ,
 • հիպերբիլիռուբինէմիա,
 • ծնվելիս ցածր քաշ,
 • այլ պերինատալ բարդություններ և նրանց բուժումը։


Մանկական և դեռահասության շրջան․

 • միջին ականջի քրոնիկ բորբոքում (քրոնիկ թարախային միջին օտիտ)
 • ականջում հեղուկի կուտակում (քրոնիկ ոչ թարախային միջին օտիտ),
 • մենինգիտ և այլ վարակներ։


Հասուն և տարեց շրջաններ․

 • քրոնիկ հիվանդություններ,
 • ծխելը․
 • օտոսկլերոզ,
 • տարիքային սենսոնևրալ դեգեներացիա,
 • հանկարծակի սենսոնևրալ լսողության կորուստ։


Գործոններ, որոնք ազդում են ամբողջ կյանքի ընթացքում

 • Ծծմբային խցան,
 • ականջի կամ գլխի վնասում,
 • խիստ բարձր ազմուկ,
 • օտոտոքսիկ դեղերի ընդունում,
 • օտոտոքսիկ քիմիական նյութերի հետ կապված աշխատանք,
 • ուռուցքներ,
 • ականջի վիրուսային և այլ վարակիչ հիվանդություններ,
 • ուշ սկսվող պրոգրեսիվող ժառանգական լսողության անկում,
 • պրոֆպաթոլոգիա,
 • աուտոիմուն հիվանդություններ,
 • գենետիկ հիվանդություններ։


Լսողության վատացումը տարիքի հետ ավելի է արտահայտվում՝ կապված օրգանիզմում ընթացող ծերացման գործընթացների հետ: Լսողության անկումը տարեցների մոտ անվանում են պրեսբիակուզիս՝ տարիքային լսողության անկում:

Դասակարգումը

Կախված առաջացման շրջանից, տարբերում են լսողության վաղ անկում (երեխաների մոտ, որոնք դեռ չեն խոսում) և ուշ անկում (մնացած մյուս դեպքերը):

Զարգացման արագությունից ելնելով բաժանվում են.

 • Հանկարծակի (զարգանում է 12 ժամվա ընթացքում),
 • Սուր (մի քանի օրից մինչև մեկ ամսվա ընթացքում),
 • Ենթասուր (30 օրից մինչև 3 ամիս),
 • քրոնիկ (ախտաբանությունը տևում է կես տարուց սկսած և շատ տարիներ):


Ըստ մեխանիզմի տարբերում են․

 • կոնդուկտիվ․ արտաքին կամ միջին ականջում ձայնի անցման արգելքի առկայություն (օտար մարմին, այտուց, խցան և այլն),
 • նեյրոսենսոր․ դիսֆունկցիա կամ հյուսվածքային փոփոխություններ ներքին ականջում (թարթչային բջիջների, լսողական նյարդի կամ գլխուղեղում լսողական անալիզատորի ախտահարում),
 • խառը․ խանգարումը դիտվում է լսողական համակրգի բոլոր մակարդակներում։


Տարբերում են լսողության անկման 4 աստիճան.

 • 1-ին աստիճան․ բուժառուն ընկալում է 26-40 դբ-ից բարձր ձայները (շշուկը, ցածր ձայները, տերևների խշշոցը, անձրևի ձայնը չի կարող լսել),
 • 2-րդ աստիճան․ ավելի լավ լսում է 41-55 դբ ձայները (շշնջոցը՝ 1 մետր հեռավորությամբ, կամ ձայնը՝ 4 մետրից), սակայն չի կարողանում լսել կենցաղային աղմուկը (ջրի կաթիլների, ժամացույցի, մոտիկ քայլերի ձայնը),
 • 3-րդ աստիճան․լսելի են 56-70 դբ ձայները (բարձր խոսակցություն),
 • 4-րդ աստիճան․ ընկալում է 71-90 դբ ձայները՝ ականջին մոտ գոռոցը, ձայնը՝ ականջակալով և այլն։


Եթե բուժառուն չի լսում 90 դբ-ից բարձր ձայները (շան հաչոցը, պերֆորատորի աղմուկը և այլն), դա արդեն խլություն է:

Պրեսբիակուզիսը (ծերունական ծանրալսություն) բաժանում են կոնդուկտիվի (միջին ականջի խնդիրներ) և սենսորի (ներքին ականջի խնդիրներ): Վերջինը բաժանում են 4 տեսակի՝ սենսոր, նևրալ, մետաբոլիկ և մեխանիկական:

Ախտանշանները

 • Մեկ կամ երկու ականջում փակվածության զգացողություն,
 • խոսքի ընկալման նվազում,
 • ձայների խաթարված (երկատում, մետաղական երանգ) կամ ցավոտ ընկալում,
 • զրուցակցի շուրթերի «ընթերցում»,
 • ձայնի ուղղության որոշման դժվարացում,
 • աղմուկ մեկ կամ երկու ականջում,
 • հավասարակշռության խանգարում (երբեմն ուղեկցվող սրտխառնոցով):


Քրոնիկ ծանրալսության ժամանակ հաճախ դիտվում է.

 • քնի խանգարում,
 • դեպրեսիա,
 • գրգռվածություն,
 • հրաժարում առօրյա աշխատանքից, հոբբիից, խորթացում շրջապատից։


Վաղ ախտորոշումը դժվար է, քանի որ լսողության անկումը հիմնականում զարգանում է աստիճանաբար, ինչը խանգարում է բուժառուին օբյեկտիվ գնահատել իր վիճակը: Այդ պատճառով կարևոր է հարազատների դիտողականությունը: Նրանք պետք է ուշադրություն դարձնեն որոշ նշանների.

 • երբ բուժառուն հաճախ նորից է հարցնում լսածը,
 • վատ է հասկանում հեռախոսային խոսքը, հաճախ հեռախոսը մեկ ականջից մյուսին է տանում,
 • ցածր ձայներին չի արձագանքում
 • չի զգում սենյակ մտնողին, եթե նա տեսադաշտից դուրս է,
 • ուշ է արձագանքում բարձր ազդանշաններին,
 • հեռուստացույցի ձայնը շատ է բարձրացնում։


Ախտորոշումը

Անհրաժեշտ է դիմել բժիշկ-սուրդոլոգի: Առաջնային գնահատականի համար կատարվում է խոսքային աուդիոմետրիա: Ծանրալսության աստիճանը պարզելու նպատակով իրականացվում է համակարգչային աուդիոմետրիա:

Ծանրալսության տեսակը որոշում են հետևյալ մեթոդներով.

 • օտոսկոպիա,
 • կամերտոնային պրոբաներ,
 • տիմպանոմետրիա,
 • ակուստիկ իմպեդանսոմետրիա։


Իրականացվում են նաև գլխուղեղի և ուղեղի անոթների ՀՏ, ՄՌՏ։

Բուժումը

Բուժումը որոշվում է պատճառից ելնելով: Լսողության կարգավորման համար օգտագործում են կոնսերվատիվ և վիրահատական մեթոդներ, ինչպես նաև՝ լսողության պրոթեզավորում:

Եթե կա մեխանիկական արգելք, հեռացվում է ծծմբային խցանը, օտար մարմինը: Վարակների դեպքում նշանակվում է դեղորայքային բուժում:

Անվերադարձելի ծանրալսության ժամանակ իրականացվում է գերծիքային լսողության պրոթեզավորում, որոշ սենսոնևրալ դեպքերում կատարվում է կոխլեար տրանսպլանտացիա:

Երեխաների մոտ ծանրալսության բուժումն անհրաժեշտ է հնարավորին վաղ սկսել՝ նրա զարգացման խանգարումները և խոսքի ոչ նորմալ ընկալումը կանխարգելելու համար:


28.02.2024