«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Մանրէաբանական լաբորատորիա

Նարինե Մուրադյան

Նարինե Մուրադյան

Մանրէաբանական լաբորատորիայի վարիչ
մանրէաբան