«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Նեյրոֆիզիոլոգիայի բաժին

Աննա Չախոյան

Աննա Չախոյան

Նեյրոֆիզիոլոգիա բաժանմունքի վարիչ
նեյրոֆիզիոլոգ
anchakhoyan@yahoo.com