«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Բրոնխոսկոպիա

Նարինե Մադունց

Նարինե Մադունց

Բրոնխոսկոպիկ կաբինետի վարիչ
բրոնխոսկոպիստ