«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Իմունաբանական լաբորատորիա

Անահիտ Հովհաննիսյան

Անահիտ Հովհաննիսյան

Իմունոլոգիական լաբորատորիայի վարիչ
բիոքիմիկ
Hovhannisyan.Anahit.5@mail.ru