«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Ընդհանուր վիրաբուժական կլինիկա

Սուրեն Վարդանյան

Սուրեն Վարդանյան

կրծքային վիրաբույժ