«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Պետպատվեր


«Արմենիա» ՀԲԿ ՓԲԸ


«Արմենիա»ՀԲԿ-ում պետպատվերի շրջանակներում կատարվող հետազոտությունների համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ


"Զինծառայող և զինծառայողի ընտանիքի անդամ արտահիվանդանոցային և
ներհիվանդանոցային (ըստ 806 որոշման)"


"1. Ոստիկանության աշխատակից , ոստիկանության թոշակառու , ոստիկանության աշխատակցի ընտանիքի անդամ. (ԿՏ, ՄՌՏ)"           

                   
ա. ուղեգիր Ոստիկանության Ռազմաբժշկական վարչությունից (ՈՌԲՎ)           
բ. անձնագիր                               
գ. վկայական                               
դ. աշխատողի ծննդական (եթե ընտանիքի անդամը ծնողն է)                   
ե. ամուսնության վկայական  (եթե ընտանիքի անդամը կինը կամ ամուսինն է)       
զ. ընտանիքի անդամի անձնագիր                               
է. աշխատակցի երեխաներ 1-18 տարեկան (երեխայի ծննդական կամ անձնագիր)               
ը.  18 - ից բարձր երեխաներ  պետական հաստատություններում սովորող - տեղեկանք սովորելու վայրից           

                                                                           
2. ԱԱԾ  աշխատակից, ԱԱԾ թոշակառու, ԱԱԾ աշխատակցի ընտանիքի անդամ. (ԿՏ, ՄՌՏ)   


ա. ուղեգիր ԱԱԾ - ից                               
բ. անձնագիր                               
գ. վկայական կամ տեղեկանք ԱԱԾ-ում աշխատելու մասին                   
դ. աշխատողի ծննդական (եթե ընտանիքի անդամը ծնողն է)                   
ե. ամուսնության վկայական  (եթե ընտանիքի անդամը կինը կամ ամուսինն է)           
զ. ընտանիքի անդամի անձնագիր                               
է. աշխատակցի երեխաներ 1-18 տարեկան (երեխայի ծննդական)           
ը.  18 - ից բարձր երեխաներ  պետական հաստատությունում սովորող - տեղեկանք սովորելու վայրից                               

"3. Փրկարար ծառայության աշխատակից , փրկարար ծառայության թոշակառու, փրկարար ծառայության աշխատակցի  ընտանիքի անդամ (ԿՏ, ՄՌՏ)"                               

"4. Մարտական գործողությունների մասնակից, մարտական գործողությունների մասնակցի ընտանիքի անդամ (ԿՏ, ՄՌՏ, ԷխոՍԳ, տրեդմիլ տեստ, ԷԷԳ, ԷՆՄԳ, ԷԳԴՍ, կոլոնոսկոպիա)"               

"5. Ժամկետային կամ պայմանագրային  զինծառայող,  ժամկետային կամ պայմանագրային  զինծառայողի ընտանիքի անդամ (ԿՏ, ՄՌՏ, ԷխոՍԳ,ԷխոԷգ,ԷԿԳ, տրեդմիլ տեստ,  ԷԷԳ, ԷՆՄԳ,  ԷԳԴՍ, կոլոնոսկոպիա)"

6. Զինհաշմանդամներ (ԿՏ, ՄՌՏ, ԷխոՍԳ,ԷխոԷգ,ԷԿԳ, տրեդմիլ տեստ,  ԷԷԳ, ԷՆՄԳ,  ԷԳԴՍ, կոլոնոսկոպիա)

7. Զոհվածի այրի (ԿՏ, ՄՌՏ, ԷխոՍԳ,ԷխոԷգ,ԷԿԳ, տրեդմիլ տեստ,  ԷԷԳ, ԷՆՄԳ,  ԷԳԴՍ, կոլոնոսկոպիա)

8. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք (ԿՏ, ՄՌՏ, ԷխոՍԳ,ԷխոԷգ,ԷԿԳ, տրեդմիլ տեստ,  ԷԷԳ, ԷՆՄԳ,  ԷԳԴՍ, կոլոնոսկոպիա)"

ա. ուղեգիր  Պաշտպանության նախարարությունից կամ Մուրացանից (հոսպիտալ)       
բ. անձնագիր                               
գ. վկայական                                           
դ. ամուսնության վկայական  (եթե ընտանիքի անդամը կինը կամ ամուսինն է)           
ե. ընտանիքի անդամի անձնագիր                               
                       
Արտահիվանդանոցային դժվարամատչելի սոց (ԿՏ, ՄՌՏ, ԷխոՍԳ,ԷխոԷգ,ԷԿԳ, տրեդմիլ տեստ,  ԷԷԳ, ԷՆՄԳ, ԷԳԴՍ, կոլոնոսկոպիա ) (ըստ 318 - Ն որոշման)                   


1.փարոսով       

                       
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդն                   
բ. անձնագիր                                
գ. տեղեկանք հիվանդի անունով փարոսի բալերի մասով , որտեղ նշվի տրված է ներկայացնելու ըստ պահանջի և փարոսի բալերը պետք է լինեն 36.01 և բարձր"                   


2. հաշմանդամությունով       

                       
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը               
բ. անձնագիր                                
գ. հաշմանդամության տեղեկանք          

                     
3. ուռուցքով   

                       
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը                   
բ. անձնագիր                                
գ. Ուռուցքաբանականից տեղեկանք հիվանդի վիճակի մասին

                   
4. նախածննդաբերական կամ հետծննդաբերական շրջան   

               
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը               
բ. անձնագիր                                
գ. քաղվածք պոլիկլինիկայից հիվանդի վիճակի մասին           

           
5. 1 - 7 տարեկան երեխաներ                   

           
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը               
բ. անձնագիր                        

       
6. 1 - 18 տարեկան երեխաներ - միակողմանի ծնողազուրկ և 1-23 տարեկան երեխաներ երկկողմանի  ծնողազուրկ           

                   
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը                   
բ. անձնագիր                                
գ. ծնողի կամ ծնողների մահվան վկայական      

                 
7. 14-15 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչներ                    


ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը                   
բ. ծննդական             

                  
8. Բռնադատվածներ     

                          
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը               
բ. անձնագիր                                
գ. վկայական    

                           
9. Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ       


ա. ուղեգիր                                
բ. անձնագիր                                
գ. վկայական                            

   
10. Մանկատներում, ծերանոցներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող անձինք   

                           
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը                   
բ. անձնագիր                                
գ. տեղեկանք բնակության վայրից              

                 
11. Ձերբակալվածներ, կալանավորված անձինք և ազատազրկման դատապարտվածներ


ա. ուղեգիր                                
բ. անձնագիր                                
գ. վկայական                                

" Զորակոչային և նախազորակոչային տարիք  (ԿՏ, ՄՌՏ, ԷխոՍԳ,ԷխոԷգ,ԷԿԳ, տրեդմիլ տեստ,  ԷԷԳ, ԷՆՄԳ,  ԷԳԴՍ, կոլոնոսկոպիա, դուպլեքս , դոպլեր )"   

               
ա. ուղեգիր Առողջապահության նախարարությունից                   
բ. անձնագիր կամ ծննդական                               
                       
Շահառու արտահիվանդանոցային (ԿՏ, ՄՌՏ) (ըստ 375 - Ն որոշման)       

       
ա. ուղեգիր պոլիկլինիկայից , որտեղ հաշվառված է հիվանդը                   
բ. անձնագիր                                
գ. հավաստագիր                   

                               
Շահառուների դժվարամատչելի հետազոտության գումարի մի մասը վճարում է հիվանդը   


1 հատված - 7000 ՀՀ դր. (ԿՏ)
յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի համար ավելանում է 5000 ՀՀ դր. (ԿՏ)
1 հատված - 12 000 ՀՀ դր. (ԿՏ + կոնտրաստ)                               
2 հատված - 18 000 ՀՀ դր. (ԿՏ + կոնտրաստ)                               
3 հատված - 24 000 ՀՀ դր. (ԿՏ + կոնտրաստ)  
1 հատված - 15 000 ՀՀ դր. (ՄՌՏ)                               
յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի համար ավելանում է 15 000 ՀՀ դր.    (ՄՌՏ)
1 հատված - 30 000 ՀՀ դր. (ՄՌՏ+ կոնտրաստ)
ՄՌՏ հետազոտության ամեն հատվածի համար պետք է ներկայացնել մեկ ուղեգիր

Բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն օրենքով սահմանված ժամկետներում: Անհրաժեշտության դեպքում կպահանջվեն նաև լրացուցիչ փաստաթղթեր