«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Ախտաբանա-անատոմիական բաժանմունք

 

Ընդհանուր ախտաբանության բաժանմունք 

 

«Արմենիա» Հանրապետական բժշկական կենտրոնի հարակից տարածքում է գտնվում ախտաբանական-անատոմիական բաժանմունքի՝ պաթանատոմիայի մասնաշենքը, որը գործում է հիվանդանոցի հիմնադրման օրվանից:

 

Կարեւորագույն նշանակություն ունեցող բաժանմունքում իրականացվում է.

 • Հյուսվածքաբանական հետազոտություն (հետազոտության տեւողությունը 3-5 օր)
 • Բիոպսիոն հետազոտություն (հետազոտության տեւողությունը 3-5 օր)
 • Ներվիրահատական (ինտրաօպերացիոն կամ էքսպրես հետազոտություն) հյուսվածքաբանական հետազոտություն (հետազոտության տեւողությունը 10-15 րոպե)
 • Բջջաբանական հետազոտություն (հետազոտության տեւողությունը 1 օր)
 • Հիստոքիմիական հետազոտություններ (հետազոտության տեւողությունը  մինչեւ 10 օր)
 •  Օրգանի հետազոտություն (հետազոտության տեւողությունը 7-10 օր)
 • Հիվանդանոցային մահերի հետազոտություն՝ դիահերձում օրգանների ու հյուսվածքների հետագա հիստոլոգիական ուսումնասիրություն
 
 

«Արմենիա» բժշկական կենտրոն. Ախտաբանա-անատոմիական բաժանմունք

Ախտաբանա-անատոմիական բաժանմունքը ունի հետեւյալ ստորաբաժանումները. 


 • Բիոպսիաների նախնական մշակման սենյակ
 • Հյուսվածաբանական լաբորատորիա
 • Ավտոկլավ
 • Արխիվի պահպանման սրահ
 • Քիմիական ռեակտիվների եւ ներկանյութերի պահեստ
 • Դիակների պահպանման սառնարան
 • Դիահերձման սրահներ
 • Հիստոքիմիական լաբորատորիա
 • Դիահերձման սրահ՝ վարակիչ հիվանդություններից մահացածների համար


Բաժանմունքը կլինիկական բազա է Երեւանի պետական բժշկական համալսարանի ախտաբանական անատոմիա ամբիոնի համար: Բաժանմունքը համագործակցում է գերմանական առաջատար կլինիկաների հետ՝ տելեմեդիցինայի ոլորտով:

 

 

 

 

Ընդհանուր ախտաբանության բաժանմունքի վարիչՎարդան Դաբաղյան   «Արմենիա» բժշկական կենտրոն. Ախտաբանա-անատոմիական բաժանմունք