«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Լուրեր

Օրթոգնատիկ վիրահատություններ. հարցազրույց դիմածնոտային վիրաբույժ Աննա Ստեփանյանի հետ

Օրթոգնատիկ վիրահատություններ. հարցազրույց դիմածնոտային վիրաբույժ Աննա Ստեփանյանի հետ

Ի՞նչ նպատակով են կատարվում օրթոգնատիկ վիրահատությունները:

 

Օրթոգնատիկ վիրահատությունների նպատակն է դիմածնոտային շրջանում վերականգնել էսթետիկ և ֆունկցիոնալ խնդիրները, վերացնել կծվածքի և դեմքի անհամաչափությունը (դիսպրոպորցիոնալ խանգարումները): Oրթոգնատիկ վիրահատությունների միջոցով հնարավոր է վերացնել ծամող համակարգի, խոսքի հետ կապված խնդիրներ, վերականգնել կծվածքը, դեմքի համաչափությունը և էսթետիկան: Իրականացված միջամտությունների շնորհիվ հնարավոր է լուծել նաև որոշ հոգեբանական և գործառույթային խնդիրներ` կապված կծվածքի անոմալիայի հետ:

 

Որո՞նք են կծվածքի խնդիրների պատճառները:

 

Կծվածքի խնդիրները լինում են բնածին և ձեռքբերովի: Բնածին պատճառների հիմքում գենետիկ գործոններն են, իսկ ձեռքբերովի խնդիրների պատճառներն են վնասվածքները, մանկական հասակում ծնոտների շրջանում առաջացած որոշ խնդիրները:
Կծվածքի շեղումներ հանդիպում են և՛արական, և՛ իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ, որոնք արտահայտվում են կծվածքի համակարգի ձևավորումից հետ։

 

Կծվածքի խնդիրների դեպքում ո՞ր մասնագետին դիմել:
 

Օրթոգնատիկ վիրահատություններն իրականացվում են դիմածնոտային վիրաբույժի կողմից՝ ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային՝ օրթոդոնտիկ ոչ արդյունավետ բուժումից հետո: Նման դեպքերում վիրահատությունը, նաև նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջանների վերահսկումն իրականացվում են օրթոդոնտ մասնագետի հետ համատեղ:

 

Ի՞նչ հետազոտություններ են անհրաժեշտ և ինչպե՞ս է ընթանում նախավիրահատական շրջանը:

 

Օրթոգնատիկ վիրահատությունն ունի փուլերի որոշ հերթականություն՝ նախավիրահատական, վիրահատական և հետվիրահատական (վերականգնողական) շրջան:

 

Շատ կարևոր է նախավիրահատական շրջանը, որի ժամանակ կատարվում են անհրաժեշտ հետազոտություններ` դիմային գանգի ռենտգենագրաֆիա, համակարգչային տոմոգրաֆիա, 3D մոդելավորում, օրթոդոնտի խորհրդատվություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նախավիրահատական օրթոդոնտիկ բուժում:

 

Ինչպե՞ս են իրականացվում օրթոգնատիկ վիրահատությունները:

 

Վիրահատությունները կատարվում են ընդհանուր անզգայացմամբ։ Հիմնական վիրահատական մուտքը ներբերանային եղանակն է, քանի որ դրանք ինչ-որ չափով համարվում են նաև էսթետիկ վիրահատություններ, և անհրաժեշտ է կտրվածքներն իրականացնել այնպես, որ հետագայում հիվանդի մոտ արտաքինից սպիներ չառաջանան:

 

Վիրահատությունները կարող են իրականացվել առանձին՝ վերին, կամ ստորին ծնոտի, կամ երկուսը միաժամանակ` կախված ծնոտների շրջանում առկա խնդիրներից: Միջամտություններն իրականացվում են ծնոտների ոսկրերի ամբողջականության խախտման, միմյանց հանդեպ տարածական տեղաշարժման ժամանակ, որի ընթացքում տիտանե մինի թիթեղների, ոսկրակարերի օգնությամբ շտկում են թերությունները և ամրացնում համապատասխան դիրքով:

 

Կարևոր փուլերից է նաև հետվիրահատական վերականգնողական շրջանը, որի ընթացքում անհրաժեշտ է հետվիրահատական շրջանի խնամք և մասնագիտական հսկողություն:

 

Ինչպիսի՞ բարդություններ կարող են դիտվել:

 

Հիմնականում կարող են լինել բոլոր վիրահատությունների ժամանակ հանդիպող բարդություններ: Սակայն ոսկրային կամ օրթոդոնտիկ խնդիրների հետ կապված կարող են լինել նաև սպեցիֆիկ բարդություններ:

 

Բարդություններից են ոսկրերի միմյանց չսերտաճելը, հետվիրահատական շրջանում օգտագործվող մետաղների նկատմամբ անհատական անընկալությունը, բերանի խոռոչի ոչ ճիշտ խնամքի արդյունքում վարակի, երկրորդային բորբոքային գործընթացների զարգացումը: Բարդությունների պատճառ կարող է կարող է լինել ծնոտների մոդելավորման ոչ ճիշտ հաշվարկը, բարդ զոննաներում աշխատելիս հնարավոր են նյարդաանոթային խրձերի վնասումներ:

 

Բարեբախտաբար, մեր պրակտիկայում նման բարդություններ չենք հանդիպել:

 

Ի՞նչ հակացուցումներ կան:

 

Հակացուցումներ են ուռուցքային հիվանդությունները: Գոյություն ունեն տարիքային սահմանափակումներ՝ մինչև 16 տարեկանը (ավարտված չէ դիմային գանգի ոսկրերի ձևավորումը) և մեծ տարիքը (առկա ոսկրային խնդիրները):

 

Երիտասարդների մոտ հակացուցումներ կարող են լինել ոսկրային, գենետիկ խնդիրները, սոմատիկ քրոնիկ հիվանդությունների առկայությունը և այլն:

17.01.2022